امروز 1393/01/31 ساعت 15:15

اخبار استانی

انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گلستان به اعضای خود خدمات ویژه ای را ارائه میکند.

اسماعیل مقصودلو عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی استان گلستان گفت: در استان گلستان بیش از 1300 عضو حقوقی و پیمانکاردارد که از این تعداد 600 عضو آن در رشته ساختمان و ابنیه  و در تمامی رتبه ها   مشغول به فعالیت هستند .

یک عضوهیئت مدیره انجمن پیمانکاران استان گلستان با اعلام خبر تمدید مهلت ارسال معاملات سال 91 و سه فصل سال 92 تا پایان سال جاری گفت:این مهلت به هیچ وجه قابل تمدیدنیست .

اخبار کشوری

دبیرانجمن شرکت های ساختمانی گلستان گفت: راه های ارتباط تشکل های مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی استان گلستان به منگستائو فراهم شود.

همایش سه جانبه مزد و بهره وری ، روزیکشنبه  با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری،کارفرمایی و دولت در جهت چانه زنی دستمزد سال 93 کارگران در مجموعه تلاش وزارتتعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.


لیست شرکت‌های عضو انجمننام شرکت مدیرعامل شماره عضویت توضیحات
تست


تب ها


افراد آنلاین 1 نفر
بازدید کننده امروز 28 نفر
بازدید کننده هفته 68 نفر
بازدید کننده ماه 856 نفر